Hem»April 2016»Säkerhet och trygghet – överst på agendan för 2016

Säkerhet och trygghet – överst på agendan för 2016

1
Delat
Pinterest Google+

 


 

Vet du hur du ser till att era medarbetare känner sig säkra och trygga när de reser i tjänsten? Är du helt säker?

 


 

Vår omvärld förändras i allt snabbare takt, och även när vi reser till de länder vi förr upplevde som säkra, krävs idag ett ökat fokus på säkerhet och trygghet. Risken för t.ex. terroristattacker finns överallt idag. Just därför är frågor kring säkerhet och trygghet för resenärer en av de viktigaste, om inte den allra viktigaste, frågan för hela affärsresebranschen. Enligt den senste kundundersökningen från Carlson Wagonlit Travel (CWT) säger 80% av alla tillfrågade Travel Managers att säkerhetsfrågor kommer att ha hög eller mycket hög inverkan på deras sätt att resa, och vart de reser, under 2016.

 

Globala terroristattacker och naturkatastrofer

Som ett resultat av de senaste naturkatastroferna och terroristattackerna har en del företag reagerat genom att börja se över sina regler kring resande för att därigenom kunna erbjuda sina resenärer största möjliga omsorg och säkerhet. Vikten av att resenärerna själva vet exakt hur de skall förhålla sig om de ställs inför en riskfylld situation är stor. Men på många företag finns det en hel del kvar att göra för att säkerställa att den kunskapen finns.

 

Förbered resenären – såväl före, under som efter resan

Arbetet med att skapa trygghet för resenären startar långt innan själva resan. Redan innan avresa har resenärerna behov av information och vägledning kring den/de destinationer de ska resa till, och hur de bäst förhåller sig till en risksituation. Att de har god kännedom om vart och till vem de vänder sig, har nödvändiga telefonnummer sparade etc. De räcker inte längre med att man som företag kan spåra var resenärerna befinner sig vi en eventuell katastrof utan de som lyckas bäst är de som gör sin hemläxa och förbereder innan.

 

3 goda råd kring säkerhet och trygghet

CWT rekommendarar företag att jobba proaktivt med säkerhetsfrågor för sina resenärer. Härnedan finner du CWT’s 3 bästa råd för hur man bäst införlivar säkerhetsfrågor i företagets reseregler och rekommendationer.

 1. Delge information om destination och säkerställ att resenären vet vart man vänder sig när/om en situation uppstår. Det är ytterst viktigt med professionella samarbetspartners, och här kan CWT spela en avgörande roll. Via vårt globala nätverk kan vi säkra att våra kunder och resenärer har rätt information och får hjälp före, under och efter resan oavsett om det sker något lokalt, regionalt eller globalt.
 2. Avliva myten om att resenärer bara behöver sjukvårds och säkerhetsassistans i nödsituationer. Erbjud era resenärer ”rätt hjälp i rätt tid” – allt från hjälp och information om vaccinering till evakuering vid en naturkatastrof. På så sätt säkerställer ni att resenärerna reser säkert.
 3. Förbered och utbilda resenärerna så de vet vilken hjälp de kan få, vart de vänder sig samt vad som förväntas av dem. Det gör deras tjänsteresa säkrare och skapar trygghet för resenären och gör att de kan fokusera på rätt saker. Säkerställ att resetips och goda råd om destinationen finns lättillgängliga och uppmuntra alla resenärer att dela med sig till kollegor.

 

CWT hjälper er gärna med att planera en proaktiv och effektiv säkerhetsplan. CWT kan också erbjuda professionell rådgivning om vad just ert företag kan förbättra. Allt för att era resenärer ska kännas sig säkra och trygga nästa gång de reser.

 

Exempel på information som resenärer bör ha tillgång till:

Sjukvårdsinformation

 • Vaccinationsskydd
 • Rekommendationer kring mat och dryck
 • Vart man vänder sig för medicinsk hjälp på destinationen.

Säkerhetsinformation

 • Information kring lokala lagar och regler i landet och på destinationen.
 • Uppdaterad information kring terroristhot och kriminalitet.
 • Risk för naturkatastrofer
 • Trafikregler

På resan

 • Elektricitet, uttag och adapters.
 • Valuta och växelkurs.
 • Lokala regler kring ” Vett & Etikett ”.

     
Tidigare artikel

Mer än en taxi – nästan som en vän

Nästa artikel

Mötet med KLMs nyaste familjemedlem