Hem»September 2016»Så får du störst utbyte av din affärsresa

Så får du störst utbyte av din affärsresa

0
Delat
Pinterest Google+

Inom CWT är det stort fokus på att samla kunskap om kundernas beteende och behov. Det ger ett väldigt bra – och nödvändigt – underlag för att kunna fortsätta utveckla och skräddarsy den service och rådgivning vi erbjuder. Nöjda kunder betyder nämligen allt för en serviceverksamhet som CWT. Nyligen frågade CWT således 10.000 resenärer om deras resande i kommersiellt syfte. Det har resulterat i en rapport – ’Värdet av en affärsresa sett ur resenärens perspektiv’, och här kan du läsa mer om resultatet av rapporten.

En affärsresa kan ha olika syften, och sammanfattningsvis, går 31 % av resorna till kundmöten, 21 % till teammöten, och 13 % har utbildningar och kurser som syfte.

CWT har i undersökningen fokuserat på och frågat om utdelningen/utbytet av resan, dvs. bett resenären värdera om denne fick ut det som var planerat och förväntat av resan. ’Utdelning’ är naturligvis ett vidsträckt begrepp, men CWT kom fram till några tydliga faktorer, som avgör om resan värderas negativt eller positivt, och använder resenären den kunskapen, är det faktisk möjligt att påverka utfallet – dvs. om det blir tummen upp för ett ’like’, eller om det blir tummen ner med en sur smiley.

Sammantaget är resultatet bra, 88 % av alla resor anses vara mycket givande. Det, som är avgörande för resultatet är speciellt sex olika faktorer:

 

Antalet planerade möten under resan

Om du bara har ett inplanerat möte under din resa visar undersökningen att 81 % av resorna värderas positivt. Men om resan däremot innehåller sex eller fler möten, ökar kundnöjdheten till mer än 90 %. Endast ca. 8 % av resenärerna är missnöjda eller negativa, när det är många inplanerade möten, emedan hela 19 % är missnöjda om de endast har ett inplanerat möte i kalendern. Det vill säga, ju mer du hinner avhandla under resan, desto mer positivt utbyte av resan får resenären. Kanske inte helt överraskande, men värt att tänka på när du ska planera en affärsresa – finns där möjlighet att lägga till ett par extra möten, för att få ut det mesta av resan?

 

Mötestid

Kanke tänker du, att längre möten är tråkiga och slöseri med tid. Dock visar resultatet från de 10.000 affärsresenärerna att det är mycket otillfredsställande att resa för att ha ett möte som bara varar en timme eller mindre. Nästan 30 % ger tummen ner efter en sådan resa, och här säger 11 % att de är mycket otillfredsställda. Men varar mötet 2-4 timmar, är resultatet ett helt annat, då säger bara ca. 3 %, att resan var slöseri med tid.

 

Resans längd

Det finns ett sammanhang mellan resans längd och hur tillfreds resenären känner sig med utdelningen av resan. På resa ut och hem samma dag svarar 16 % att de känner sig något missnöjda – av dessa är 3 % mycket missnöjda med resans utfall. Man kan även se att andelen som åker på en kortare resa, som varken är nöjda eller missnöjda minskar från ca 13 % till ca 7 % om resan är fem dagar eller längre. Det kan till viss del bero på att de längre resorna planeras i god tid innan avresan och man har gott om tid att förbereda allt, till skillnad om det är en resa över dagen, som ofta beställs i sista ögonblicket. Planering ökar naturligvis utdelningen.

 

Förhandsbokningar

Planering och förberedelser är a och o inför en resa. Och förberedelser är en viktig förutsättning för en lyckad resa. Inte så överraskande resultat kanske att tillfredsställelsen och utbytet av affärsresan anses bli markant lägre om resan bokas i sista minuten. Var femte resenär, 21 %, som bokar sin resa mindre än tre dagar innan avresan, anser att resan var mindre lyckad på olika sätt. I gengäld är det inte så stor skillnad mellan att ha bokat resan 3-7 dagar eller mer innan avresan eller att ha bokat några veckor innan – här är endast 2-3 % missnöjda, och det som tycker varken mer eller mindre utgör 13 % respektive 10 %. Sammanfattningsvis kan man säga att det är en mindre bra idé att vara ute i sista minuten, men allt däröver är ganska OK.

 

Typ av resa

Inrikesresor får oftast lägre betyg. Här betygssätter resenärer 14 % lågt eller medelmåttigt. Något ljusare ser det ut för utrikesresor och longhaul resor, där betygssätter 12 % respektive 9 % med en nedåtvänd tumme. Det är viktigt att företagen ger sina resenärer möjlighet att förbereda sina resor i god tid. De längre resorna blir oftast bokade med längre framförhållning än de kortare resorna.

 

Chef eller anställd

De mest otillfredsställda affärsresenärerna är de som har en lägre position inom företaget. Dessa anser att i 15 % av tillfällena var resan mindre lyckad. Så snart det står manager på visitkortet, faller missnöjet till 11 % – och allra nöjdast är de affärsresenärer som kan titulerar sig ’director’. I de fall där vi ändå ser visst missnöje bland resenärer på högre position inom företagen så hänger den sannolikt ihop med en större respress på högsta ledningen och därmed antalet bokningar i sista minuten vilket inte ger tid till förberedelser.

 

De neutrala

Det finns faktorer som är helt oväsentliga för om en affärsresa anses vara lycka eller inte. Män och kvinnor poängsätter likadant. Om du reser ensam eller tillsammans med en kollega har ingen betydelse. Hur ofta du reser till samma destination har heller ingen betydelse eller var du reser ifrån. Alla dessa faktorer avslöjades i studien, och de har ingen betydelse för hur resenären bedömmer utbytet av sin resa..

 

Slutsats – tid och effektivitet

Den slutliga sammanfattningen av CWTs analys om värdet av en affärsresa är således tid. Se till att ha tid. Tid till förberedelse för det enklaste mötet, tid till att gå igenom hela agendan under mötet, och möjlighet att använda tiden på plats så effektivt som möjligt, d v s att beröra så många ämnen som möjligt när du nu är på plats. Om dessa faktorer är tillgodosedda så är sannolikheten för en lyckad affärsresa allra störst.

 

Trevlig resa!

Tidigare artikel

Därför bör du alltid beställa din resa via din affärsresebyrå

Nästa artikel

Strategic Meetings Management (SMM) - Både små och stora borde ta kontroll över sina mötesinvesteringar