Hem»Februari 2017»Global Travel Price Outlook

Global Travel Price Outlook

0
Delat
Pinterest Google+

 

CWTs kristallkula, den årliga rapporten ’Global Travel Price Outlook’, har talat: 2017 kommer bli ett år präglat av osäkerhet. Rapporten granskar utvecklingen inom flyg, hotell, hyrbilar, möten och events, vilket gör den särskilt nyttig för travel managers i årets budget- och reseplaneringen.

 


 

Året förutspås av ’osäkerhet’

2016 var med endast lite över 3 % i global tillväxt ett tämligen trögt år. Avmattningen kombinerat med betydande händelser som Brexit samt det amerikanska valresultatet 2016 kommer utan tvivel sätta sina spår in i 2017, både för de utvecklade ekonomierna samt för tillväxtmarknaderna. Sammantaget sett förväntas den ekonomiska osäkerheten öka, och det i kombination med en ekonomisk stagnation.

Utvecklingen i världsekonomin går hand i hand med utvecklingen av olje- och råvarupriserna. Men trots att oljepriserna steg svagt under första kvartalet 2016, hölls den generella prisnivån nere under 2016 på grund av låga råvarupriser och stagnerande tillväxt på centrala marknader. Inflationen är extremt låg i stora delar världen trots ekonomiska åtgärder i de västliga ekonomierna – Japan, Europa och USA. Inom tillväxtmarknaderna fortsätter centralbankerna att bekämpa inflationen och svaga valutor genom att höja räntenivåerna. Om utvecklingen håller i sig så kommer troligtvis den sammantagna globala inflationen hålla sig på ca 4% under 2017, vilket är en oförändrad nivå i förhållande till 2016 års inflation.

 

Global BNP-utveckling 2015-2017

krystalkuglen-cwt

(Källa: International Monetary Fund, World Economic Outlook Update, April 2016)


 

Världsekonomin – de största riskerna

CWTs trendrapport framhäver sex olika områden som beskriver de största hoten för världsekonomin 2017.

 • Tillväxtmarknadernas tillstånd. Ekonomerna håller ett vakande öga på Kina, där den politiska regimen försöker vända kinesisk planekonomi till en markandsekonomi. Indien är en stor men fortfarande en rätt osäker ekonomi, då det ska till reformer för att skapa balans och stabila framsteg. Både Ryssland och Brasilien upplever recession, och det mest sannolika är, att de under 2017 kommer vara under fortsatt press.
 • Turbulens på de finansiella marknaderna. De finansiella marknaderna upplevde stora omvälvningar i början av 2016. Trots att det ser mer stabilt ut idag så är marknaderna fortfarande sårbara för ekonomiska och polistiska omskakningar.
 • Terrorhot och geopolitiska strömningar. Överallt i världen blir terrorhoten mer närvarande. Paris, Bryssel, Berlin i Europa – längre bort i Asien, Mellanöstern och Afrika. Politiska strömningar och beslut till följ av terrorhoten kommer ha stort inflytande på världsekonomins utveckling 2017. Även internationella krigshandlingar, undantagstillstånd och flyktingströmmar kommer påverka den ekonomiska och politiska balansen i världen.
 • Brexit och EU. Det finns en stor osäkerhet kring det långsiktiga konsekvenserna av Storbritanniens utträdelse ur EU. Följer andra efter? Kommer det få ett grundläggande indflytande på de ekonomiska forhållandena både internt inom Europa och Europas forhållande till resten av världen?
 • Amerikansk ekonomi. Vad händer efter att Trump har flyttat in i Vita Huset? Ingen vet vilka konsekvenser en ny politisk dagordning i USA kommer att innebära för världens största ekonomi, och för världsekonomin med amerikanska handelsbarriärer, nya vänner, fiender och politiska kovändningar. Både opportunister och dommedagsprofeter kommer att följa och analysera varje steg Trump tar.
 • Om oljepriserna fortsätter vara låga kommer det leda till negativa konsekvenser för de oljeproducerande länderna, varav många är utvecklingsländer och redan har det svårt. På miljösidan undergräver man incitamentet till att ersätta fossila lösningar med förnybar energi.

 


 

Trender för travel managers

En närmare granskning av CWTs trendrapport för 2017 bjuder på spännande information för travel managers omkring prisutvecklingen för flyg, hotell, hyrbilar samt möten och events.

Sammantaget så förväntas priserna för flygbolagen att stiga ca. 2,5 % under 2017 – på några marknader kan de dock falla till under 2015 år nivåer. Denna trend beror på de lägre oljepriserna.

Generellt sett är flygbolagen bättre på att ta betalt för extra omkostnader. Dessa omkostnader utgjorde under 2015 7,8 % av deras omsättning, en höjning från 6,7 % 2014. Den utvecklingen gör att det för företaget blir viktigt att hålla koll på data och resepolicies, då det är en förutsättning för att kunna hålla koll på extra omkostnader samt ge travel managern något att förhandla om.

Lågprisflygbolagen vinner terräng på många marknader, men på företagsmarknaden i Asien kommer de få det svårt då man här lägger stor vikt på toppkvalitet och service. Större flygbolag, som erbjuder lågprislösningar, gör det genom en multibrand-strategi – t ex gör Singapore Airlines’ Tiger Air det möjligt att hålla högre priser för Singapore Airlines’basutbud.

 

 

Mer kreativa hotell

Den stora trenden på hotellmarknaden är konsolidering. De stora kedjorna köper upp hotell och blir ännu större, och det spekuleras om att det är för att rusta sig mot den konkurrens som uppstått de senaste åren från nya aktörer på marknaden, så som t ex Airbnb. Fördelen med de större kedjorna är förbättrade lojalitetsprogram, bättre och enklare bokningsmetoder etc. Och en ytterligare fördel med den ökade konkurrensen från det mer alternativa hotellösningarna, som Airbnb, är att hotellen tvingas till att bli mer kreativa i sina erbjudanden till företagsresenärerna. Det kan gälla förbättrade erbjudanden inom t ex roomservice, säkerhet, bokningsförfarandet etc. Men även om hotellen, precis som flygbolagen försöker ta betalt för extra kringarrangemang, som kan finansiera kreativa åtgärder så är hotellen ej lika lyckosamma i detta. Idag är det t ex omöjligt att ta extra betalt för wi-fi.

Sammantaget så förväntas hotellpriserna att stiga i samma takt som flypriserna med ca. 2,5 % – mest i Nordamerika (4 %), minst i Östeuropa, där man kan se en minskning (-2,4 %).

 

Biluthyrningsföretagen under press

Den starka konkurrensen bland biluthyrningsföretagen har gjort så att prisnivån helt fastnat i en marknad där teknologi och nya app-lösningar gör det enklare att checka in och ut, kontrollera bränsleförbrukningen etc. Även inom denna marknad måste de klassiska leverantörerna ta nya aktörers erbjudanden i beaktande – så som t ex Uber och Lyft. Dock har Uber fått bakslag på vissa marknader på grund av den lokala lagstiftningen.

 

Möten och events

I Europa är det generellt stort fokus på budget och resepolicies. Det blir också mer och mer utbrett med online-möten. En trend som även stöds av det ökade terrorhotet, där företagen tänker säkerhet vilket i sin tur betyder möten hemmavid eller möten på närmare håll än vad som var tänkt från början. Omsättningen för möten och events förväntas vara oförändrat från 2016 till 2017.

I Latinamerika gör den ekonomiska krisen, att omsättningen förmodligen kommer falla med ca. 10 % per mötesdeltagare per dag. Här är det speciellt Chiles, Colombias och Perus dämpade ekonomier som tynger ner. I Brasilien ger det ökade utbudet av faciliteter, som byggdes i samband med de Olympiska Spelen 2016, fallande priser.

 


 

Rekommendation: Vänta, avvakta – och se framåt!

Receptet för en lyckad reseplanering och budgetering är att kunna anpassa sig och vara flexibel. ”Vänta och avvakta” betyder 2017 “vänta, avvakta – och se framåt”, om du ska kunna bevara eller förbättra ditt program.

 1. Analysera data, håll ett öga på förändringar i isolerade marknader och industrier. Använd olika informationskällor, så att du kan optimera din databas.
 2. Håll ett öga på de större marknaderna och leverantörerna. Hitta de bästa       möjligheterna och dra nytta av dem – men gör även en riskanalys.
 3. Var beredd att ändra ditt program radikalt. Kan en leverantör mindre t ex öka din förhandlingsstyrka? Överväg olika alternativ och behåll din flexibilitet, så att du kan anpassa dig till ändrade marknadsförhållanden.
 4. Checka dina IT-verktyg. Det rätta verktygen kan göra underverk för din förmåga att styra ert program – tänk bokningar, överblick och produktivitet.
 5. Få uppbackning från resenärerna. Det är lätt att släppa på resepolicys när det går bra. Men i tuffare tider är det nödvändigt att hålla stramare tyglar. Överväg alternativa metoder till att få resenärernas stöd gällande reseprogrammet.

 


 

Vill du veta mer?

Läs hela CWTs rapport här.

Tidigare artikel

IF YOU’RE GOING TO SAN FRANCISCO

Nästa artikel

48 timmar i Tokyo